Fotos: E-TROPOLIS 2019 – ES23, PRIEST, RROYCE, SYNTHATTACK, VELVET ACID CHRIST, X-RX

E-TROPOLIS 2019 – ES23, PRIEST, RROYCE, SYNTHATTACK, VELVET ACID CHRIST, X-RX – Oberhausen, Turbinenhalle (16.03.2019)